Алиса Милано винаги се е борила за справедливост. Може би просто не обръщахте внимание.

Алиса Милано винаги се е борила за справедливост. Може би просто не обръщахте внимание.
Кажете каквото искате за активизма на знаменитости-че той опростява проблемите, че е привличане на вниманието, прикрито като изграждане на осведоменост-Милано върви по разходката.